Servicii contabile si resurse umane Santandrei preturi minime calitate maxima!

Ce vă oferim:

Echipa noastră este formată din profesioniști specializați în Servicii Contabilitate Generală și în Resurse Umane.

M&M Service Expert isi asumă raspunderea înregistrărilor de contabilitate generală și garantează confidențialitatea informațiilor și datelor comunicate de către client sau obținute pentru acesta, chiar și în cazul încetării colaborarii.


În cazul contabilității generale, oferim urmatoarele servicii:

 • înregistrarea evidenței contabile pe baza documentelor justificative;
 • întocmirea balanței lunare de verificare pe conturi analitice și sintetice;
 • întocmirea jurnalelor de TVA;
 • elaborarea registrelor obligatorii: registru jurnal, registrul inventar și cartea mare;
 • întocmirea / depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • întocmirea statelor de plată și a ordinelor de plată aferente datoriilor către Bugetul Statului și Asigurări Sociale;
 • întocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare conform normelor legale actuale;
 • întocmirea documentației pentru obținerea creditelor (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);
 • situații financiare solicitate de instituțiile statului, bănci;
 • refacerea (întocmirea) declarațiilor și a situațiilor financiare anuale nepuse sau întocmite greșit;
 • instruire privind întocmirea documentelor contabile primare;

În cazul serviciilor de Resurse Umane, vă oferim:

 • întocmirea contractelor de muncă, a actelor adiționale și a deciziilor privind desfacerea contractelor de muncă;
 • elaborarea statului de salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, pe baza pontajelor primite de la client;
 • calculul indemnizațiilor de concediu medical, concediu de naștere, concediu creștere copil;
 • întocmirea, depunerea și actualizarea Registrului Electronic de Evidenta a Salariaților;
 • întocmirea și depunerea declarației privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • întocmirea adeverințelor pentru salariați (adeverință de salariat, de vechime, etc.);

Servicii contabile Sântandrei

Contabilitate Generală - Bilanț Contabil - Expertiză Contabilă - Contabilitate Primară - Înregistrări Contabile - Contabilitate în Partidă Simplă - Gestiunea Stocurilor - Contabilitate Salarii